Disclaimer - Advies-balie

Advies-balie
voor (juridisch) advies
en praktische ondersteuning
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Disclaimer

Deze website geeft informatie over Advies-balie haar diensten en producten. Het streven is om actuele en correcte informatie weer te geven. Leest u iets op deze site dat onjuist is? Laat het weten via info@advies-balie.nl.

Bij de totstandkoming van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend. Advies-balie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website, noch voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelen en/of nalaten en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de inhoud van deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten van het tekst- en beeldmateriaal op deze site komen toe aan Advies-balie. Gebruik van informatie en/of beeldmateriaal op deze site, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van Advies-balie.


Juridische zaken, Personeelsbeleid, Communicatie, Marketing, PR, (Pers)voorlichting, Fondsenwerving, Social Media en internet, Mediation en coaching, Ondernemingsplannen.

Advies-balie biedt: juridisch advies, communicatie-advies, marketingadvies, PR-advies, biedt ondersteuning bij fondsenwerving, social media en internet, evenementenondersteuning en evenementenorgansiatie.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu