met - Blogs - Advies-balie

Advies-balie
voor (juridisch) advies
en praktische ondersteuning
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Naar het buitenland met kinderen? lees dit voor je gaat!

Advies-balie
Gepubliceerd door in Algemeen ·
Tags: reizenmetkinderentoestemmingsverklaringdouane

Naar het buitenland met kinderen? lees dit voor je gaat!

De vakantieperiode rond kerst en oud en nieuw wordt door veel Nederlanders gebruikt om de grens over te trekken op zoek naar zon of sneeuw en vakantieplezier. Als je met kinderen reist doe je er verstandig aan om vooraf goed na te gaan of er behalve een geldig reisdocument aanvullende zaken geregeld moeten worden. Je loopt namelijk het risico dat je vakantietrip al eindigt bij de grens omdat de papieren niet in orde zijn. Zeker als je als gescheiden ouder met je kind(eren) naar het buitenland wilt afreizen of als je met kinderen van een ander de grens over wilt is het aan te raden onderstaand stuk te lezen.

De Koninklijke Marechaussee controleert namelijk niet alleen op grond van de Schengengrenscontrole (de standaard paspoortcontrole) maar ook op grond van de uitvoeringswet internationale kinderontvoering. In dat kader wordt er aandacht besteedt aan (al dan niet begeleide) minderjarigen. Ter preventie van kinderontvoering kan er bij de grens (niet alleen bij de Nederlandse grens maar ook als je tijdens je vakantie van het ene land naar het andere reist) controle plaatsvinden waarbij wordt gecontroleerd of de begeleidende volwassene(n) het ouderlijk gezag heeft/hebben. Er kan gevraagd worden naar een bewijs van toestemming om met het kind te mogen reizen. Dat bewijs van toestemming moet gegeven zijn door de (andere) gezaghebbende ouder van het kind. Als er zonder toestemming gereisd wordt dan kan dat worden aangemerkt als onttrekking aan het ouderlijk gezag en internationale kinderontvoering. Het klinkt vergezocht maar de praktijk wijst uit dat dit soort controles regelmatig worden uitgevoerd.

De kans op dit soort controles is het grootst voor gescheiden ouders die een andere achternaam hebben dan de meereizende minderjarige(n), voor ouder(s) en kind(eren) die niet dezelfde huidskleur hebben, alleenreizende volwassenen met zijn/haar kind(eren) of vakantiegangers die een vriendje of vriendinnetje van de eigen kinderen meenemen op vakantie.

Om problemen aan de grens te voorkomen is het verstandig om voordat je op reis gaat toestemming van de (andere) gezaghebbende ouder vast te leggen. Het Centrum Internationale Kinderontvoering heeft in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee en het Ministerie van Veiligheid en Justitie hiervoor een formulier ontwikkeld; 'Reizen met een minderjarige naar het buitenland'. Met behulp van dit formulier kun je de toestemming voor het reizen met de minderjarige aantonen.

Vaak is zo'n ondertekend toestemmingsformulier voldoende maar het is verstandig om in ieder geval ook een kopie van het paspoort van de andere ouder mee te nemen. Om alle problemen aan de grens te voorkomen kun je daarnaast nog aanvullende documenten meenemen. Hieronder een lijstje met de meest voorkomende reissituaties en de bijbehorende reisdocumenten die je mee dient te nemen om er zeker van te zijn dat er geen problemen zullen ontstaan.

Wat neem je mee, in welke situatie?
  • Als je alleen met je kind(eren) naar het buitenland reist (en er is sprake van gezamenlijk ouderlijk gezag) dan is er toestemming nodig van de achterblijvende ouder met ouderlijk gezag. Dit geldt niet alleen bij gescheiden ouders maar ook bij getrouwde ouders waarvan er één alleen met kind(eren) reist. Naast het toestemmingsformulier, dient een kopie paspoort of ID-kaart van de ouder met gezag die toestemming geeft meegenomen te worden alsmede een internationaal uittrekstel van de gemeentelijke basisregistratie (BPR) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens.
  • Als een ouder zonder gezag met zijn/haar minderjarig kind naar het buitenland reist is toestemming van de gezaghebbende ouder nodig. Het toestemmingsformulier tezamen met een kopie identiteitskaart of paspoort van de ouder met gezag die toestemming geeft, een internationaal uittreksel van BPR van het kind met daarop de oudergegevens vermeld en een uittreksel uit het gezagsregister kunnen deze toestemming aantonen.
  • Als je op reis gaat met je minderjarige kind waarvan de andere ouder is overleden is doe je er verstandig aan om een Internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens mee te nemen en tevens een kopie van de overlijdensakte.
  • Als jouw kind met opa, oma, een ander familielid of bijvoorbeeld de ouder(s) van een vriendje of vriendinnetje van je minderjarig kind naar het buitenland gaat dien je het toestemmingsformulier in te vullen (en door beide gezaghebbende ouders te ondertekenen) en mee te geven.
  • Wanneer een ouder alleen het gezag heeft (eenhoofdig gezag), zoals ongehuwde moeders in beginsel automatisch hebben of in het geval dat eenhoofdig gezag door een uitspraak van de rechter door een ouder (vader of moeder) is verkregen kan dit op de volgende manieren worden aangetoond:
  • Als de moeder op grond van de wet automatisch eenhoofdig gezag heeft, d.m.v. een internationaal uittrekstel van de gemeentelijke basisregistratie van het kind met daarop de oudergegevens en een uittrekstel uit dezelfde BRP waarop de burgerlijke staat van de moeder is vermeld tezamen met een uittreksel uit het gezagsregister.
  • Als een ouder na een gerechtelijke uitspraak het eenhoofdig gezag heeft verkregen dan kan dit door middel van de gerechtelijk uitspraak en/of een uittreksel uit het gezagsregister worden aangetoond.

Helaas komt het regelmatig voor, vooral bij gescheiden ouders, dat de andere (gezaghebbende) ouder weigert een toestemmingsverklaring te ondertekenen. In zo'n geval kun je via de rechter vervangende toestemming voor de vakantie verzoeken. Zo'n procedure kost naast geld ook redelijk veel tijd. Als je een buitenlandse reis wilt maken met je kind(eren) is het verstandig om ruim van te voren bij de andere gezaghebbende ouder om toestemming te vragen.

Er wordt lang niet altijd gecontroleerd maar laat je vakantieplezier (en dat van je kinderen) niet onnodig bederven en zorg dat je alle benodigde documenten bij je hebt als je met je kinderen naar het buitenland gaat!
Vaststellingsovereenkomst; wat moet er instaan en waarom?

Advies-balie
Gepubliceerd door in Arbeidsrecht ·
Tags: vaststellingsovereenkomstontslagmetwederzijdsgoedkeurenontslagmetwederzijdsgoedkeuren
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu